ANUBANKOSAMPINAKORN-SCHOOL.ORG
โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร ( บ้านท่าคูณ )
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมทุกท่าน

Main Menu
..........................................


 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 100 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2000 คน
3099 คน
5000 คน
เริ่มเมื่อ


   

    


      ♣   รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( o-net ) ชั้นประถมศึกษาปีที่   6
            -   ปีการศึกษา 2552 - 2554
            -   ปีการศึกษา 2555 - 2557    
            -  ปีการศึกษา 2558 - 2559  
           
 -  ปีการศึกษา 2559 - 2560
            -  ปีการศึกษา 2560 - 2561  
 
      ♣   รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( o-net ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  
             -   ปีการศึกษา  2552 - 2554
             -   ปีการศึกษา  2555 - 2557   
             -  ปีการศึกษา 2558 - 2559 
             -  ปีการศึกษา 2559 - 2560
             -  ปีการศึกษา 2560 - 2561 Side Page
...........................................


 

Copyright (c) 2010 by Chantima Suksiri