วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
                                                         โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงยุทธ บดีรัฐ คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขขบูชา                                                                            ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน 2561  ได้ร่วมกันทำกิจกรรม เข้าวัด เวียนเทียน ฟังเทศน์ ณ วัดบ้านท่าคูณสามัคคีธรรม