ในวันที่ 25 -27 กันยายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือต่อต้านยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร  
ทางโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ได้มอบหมายผู้กำกับ กิจจา ศุภดิษฐ์   นำลูกเสือ จำนวน 8 นาย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้