เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
       โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร นำโดยนายยงยุทธ บดีรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เจริญพระะพุทธมนต์ พร้อมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่           จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู สภานักเรียน และตัวแทนคุ้มหมู่บ้าน และพิธีไหว้แม่ เพื่อระลึกถึงพระคุณของแม่ พร้อมปล่อยปลา