โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ green and clean ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
เนื่องจากโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโซน ในการแข่่งขันกิจกรรมดังกล่าว จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนขนาดกลาง