เนื่องในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครจึงได้จ้ดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ยงยุทธ  บดีรัฐ  คณะครู พร้อมทั้งผู้นำชุมชน คุ้มต่างๆ  ได้นำอาหาร ขนม และตุ๊กตา  มาแจกให้นักเรียนได้รับประทานกันอย่างมีความสุข ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที แจกของขวัญ และเกมส์ต่างๆ