เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) กลุ่มสาระภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ มีกิจกรรมการประกวดมากมาย อาทิ เช่น การวาดภาพระบายสี
 
         การประกวดตัวละครในวรรณคดีและกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐาน เช่น ผะหมีซ่อนคำ  ปริศนาอักษรไขว้  บิงโกตัวสะกด  การแต่งประโยคจากภาพ ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรม
 
         เป็นอย่างมาก  เพราะเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ และให้ความสนุสนานเพลิดเพลิน
 
                                  ภาคบ่ายเป็นการจัดกิจรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด  มีการแข่งขันฟุตบอล 3 ช่วงชั้น โดยมีการแบ่งทีมกันแข่งขัน  มีกองเชียร์คอยให้กำลังใจนักกีฬา