วันที่ 24  กันยายน 2558 โรงรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

ให้กับนายสมจิตร  แสนยม  บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความยินดี  และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย