ยินดีต้อนรับสูเว็บไซต์โรงเรียน : เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน : มารยาทดี มีวินัย ยิ้มง่าย ไหว้สวย
 
ข้อมูลพื้นฐานเมนูโรงเรียน


ลิงค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชมผลการประเมิน SARภายใต้สถานการณ์ COVID – 19การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
Search

 
              ฝ่ายบริหารและบุคลากร
             


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร (บ้านท่าคูณ)   132/1 หมู่ 1 ตำบลโกสัมพี  อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
Copyright (c) 2010 by Chantima Suksiri Design by Free CSS Templates