วันที่ 12  สิงหาคม 2558  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)  จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  วันอาเซียน 
  และพิธีเปิดอาคาร ศิษย์เก่ารวมใจ   โดยเริ่มจากพิธีถวายพระพรชัยมงคล  การลงนามถวายพระพร  การแสดงวันแม่ ทำบุญภัตตาหารแด่และวันอาเซียน  พระสงฆ์   พิธีไหว้แม่  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน  ให้ความสำคัญและสนใจ           นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบอาคารเรียนอนุบาล  อาคารศิษย์เก่ารวมใจ ได้รับการสนุบสนุนจากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียน
อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)


   
   
   
   
   
   
   
   
 ฃ