ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
 
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน 

 
นางสาวนิศารัตน์  จันทร์เกลี้ยง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน               


facebook


สถิติการเยี่ยมชม  
 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
22 คน
310 คน
510 คน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 

  


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
 
   วันที่ 2 เมษายน 2564 คณะครู นำโดยนางสาวนิศารัตน์ จันทร์เกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และบัณฑิตน้อยให้นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2563 
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>>
   วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ได้เป็นสถานที่จัดการประชุม Video Conference ของกลุ่มโรงเรียนนครโกสัมพี เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการจาก สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เรื่อง การจัดทำรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Video Conference  อ่านรายละเอียดที่นี่ >>>
  
วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าคูณ ที่ได้มาฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และตรวจฟันให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>>
วันที่ 24 มีนาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) เป็นสนามการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานสนามสอบ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบทั้งสิ้น 22 คนอ่านรายละเอียดที่นี่>>>

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง(2554-2563)>>> ที่นี่!! 


ข่าวสาส์นอนุบาลโกสัมพีนคร

 
ปฏิทิน 


                           
 
 


                   

ายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ชั้นป.4

 ครูรุจิรา    ประเสริฐสังข์
                                    หนังสือพิมพ์