นายยงยุทธ   บดีรัฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

..........................................
สถิติการเยี่ยมชม   ...............................

 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 1 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1 คน
13 คน
13 คน
เริ่มเมื่อ 13/2/2562

หนังสือพิมพ์
........................................คำถามที่ คำถาม โดย วันที่ถาม อ่าน ตอบ
[ ตั้งกระทู้ใหม่ | จํานวนคำถามทั้งหมด]                                                
                    

รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ชั้นป.4
ครูรุจิรา    ประเสริฐสังข์

 

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน


ข่าวสาส์นอนุบาลโกสัมพีนคร


9     มกราคม  พ.ศ. 2559 วันเด็กแห่งชาติ >>รายละเอียด  
16   มกราคม  พ.ศ. 2559 วัน>ครู >>รายละเอียด  
22   มกราคม  พ.ศ. 2559 กีฬากลุ่มนครโกสัมพี>>รายละเอียด   
29   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559 ทัศนศึกษา@จ.เพชรบุรี>>รายละเอียด  
3-5  มีนาคม พ.ศ. 2559  เข้าค่ายลส.สามัญรุ่นใหญ่ >>รายละเอียด  
25   มีนาคม พ.ศ. 2559 บัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ >>รายละเอียด  
9    มิถุนายน พ.ศ. 2559 พิธีไว้ครู >>รายละเอียด  
24  มิถุนายน พ.ศ. 2559 วันสุนทรภู่และต้านยาเสพติด>>รายละเอียด  
29  มิถุนายน พ.ศ. 2559 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา>>รายละเอียด  
1    กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ >>รายละเอียด 
1    กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน >> รายละเอียด 
6    กรกฎาคม พ.ศ. 2559 การอบรมเพื่อพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครอง>>รายละเอียด 
7-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ค่ายธรรมสว่างใจต้านภัยยาเสพติด >>รายละเอียด 
11  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รับประเมินรร.สุจริต&อนุบาลปลอดโรค >>รายละเอียด 
15  กรกฎาคม พ.ศ. 2559 แห่เทียนพรรษา >>รายละเอียด 
4    สิงหาคม พ.ศ. 2559 รณรงค์ออกเสียงประชามติ&bikeformom>>
รายละเอียด
12  สิงหาคม พ.ศ. 2559 วันแม่แห่งชาติ>>รายละเอียด   
29  สิงหาคม พ.ศ. 2559 รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง>>รายละเอียด 
30  สิงหาคม พ.ศ. 2559 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย>>รายละเอียด

12 - 14  กันยายน พ.ศ. 2559
 ค่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม>>>รายละเอียด  
30  กันายน  พ.ศ. 2559  งานมุทิตาจิต "ครูพจนีย์  มีพร" >>> รายละเอียด  
22  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  กิจกรรมรวมพลังความภักดี >>> รายละเอียด 
14  มกราคม พ.ศ. 2560 วันเด็กแห่งชาติ >>รายละเอียด
15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ายลูกเสือสามัญ >>> รายละเอียด   
 
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ >>> รายละเอียด  
27  มีนาคม  2560 บัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ >>> รายละเอียด 
23 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง >>>รายละเอียด 
15 มิถุนายน 2560  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 >>> รายละเอียด 
26 มิถุนายน 2560  วันสุนทรภู่และต้านยาเสพติด 2560 >>> รายละเอียด 
27 - 28 มิถุนายน 2560 กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะสว่างใจต้านยาเสพติด 2560 >>> รายละเอียด 
24 กรกฏาคม 2560  กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ >>> รายละเอียด
28 กรกฏาคม 2560 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ >>> รายละเอียด
12 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ >>> รายละเอียด  
28 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา >>> รายละเอียด  
14 มิถุนายน 2561 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 2561 >>> รายละเอียด 
10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 >>> รายละเอียด 
28 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันคริสมาสตร์และวันปีใหม่ >>> รายละเอียด
11 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ >>> รายละเอียด

16 มกราคม 2562 กิจกรรมวันครู >>> รายละเอียด 
22 มีนาคม 2562 กิจกรรมการประเมิน กตปน. >>>รายละเอียด
26 มีนาคม 2562 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย>>>รายละเอียด
26 มีนาคม 2562  กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ>>>รายละเอียด
14 พฤษภาคม 2562 
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2562>>> รายละเอียด
15 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน >>> รายละเอียด
17 พฤษภาคม 2562 
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา >>> รายละเอียด
13 มิถุนายน 2562    กิจกรรมพิธีไหว้ครู 
26 มิถุนายน 2562   กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด
1 กรกฏาคม 2562 กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ
 10 กรกฏาคม 2562  กิจกรรมรณรงค์การป้องกันลูกน้ำยุงลาย
15 กรกฏาคม 2562  กิจกรรมแห่เทียนจำพรรษา 


ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง>>> ที่นี่!! 

       ค้นหา
   ...........................................      
ปฏิทิน
   ...........................................


      ข้อมูลพื้นฐาน
   ........................
........

        

 

 


  

 
Copyright (c) 2010 by Surapan Malilae-mail:anuban_ksp_school@hotmail.com