ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
 
 
เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน 

 
นางสาวนิศารัตน์  จันทร์เกลี้ยง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน               


facebook


สถิติการเยี่ยมชม  
 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
22 คน
310 คน
510 คน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


     

 
 การประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)โดยผู้ใหญ่นงคานต์ ถีติปริวัตร์ ประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมเพื่อวางแผนและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โดยได้จัดการประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง(2554-2563)>>> ที่นี่!! 


ข่าวสาส์นอนุบาลโกสัมพีนคร

 
ปฏิทิน 


                           
 
 


                   

ายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ชั้นป.4

 ครูรุจิรา    ประเสริฐสังข์
                                    หนังสือพิมพ์